Ο στόχος μας πρέπει να είναι η ευτυχία και όχι η επιτυχία των παιδιών μας

Ένα βασικό μάθημα που ξεχνάμε να δώσουμε στα παιδιά, είναι αυτό της «ήττας». Πρέπει πάντα να κερδίζουν σε όλα. Η αποτυχία δεν είναι επιτρεπτή, δεν έχει «μπράβο», συνήθως τιμωρείται. Μεγαλώνουμε...
1 2 8