7-21-760×500

Βρείτε τη λύση

Παρατηρήστε καλά την εικόνα και βρείτε πόσα ζώα κρύβονται και πού.
Δείτε παρακάτω την απάντηση.
Κρύβονται συνολικά 13 ζώα στην εικόνα.