Φευγαλέα Νότα

Μία γυναίκα που είχε φέρει μέσα σε δέκα χρόνια έξι παιδιά και ήταν μόνο τριάντα χρονών. Στο σπίτι τους υποδέχτηκε ο άνδρας της μαζί με τ’ άλλα κουτσούβελα, ο οποίος είχε γυρίσει λίγο νωρίτερα από τα...
1 2 122