“Το να ξέρεις τους άλλους είναι σοφία. Το να ξέρεις τον εαυτό σου είναι φώτιση.”

Ο χρόνος δεν αναπληρώνεται όμως καλοί μου φίλοι, ούτε εξαγοράζεται με χρήματα! Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο να είσαι, ιδιωτικό συμφωνητικό με τον χρόνο δεν μπορείς να κάνεις..!
1 2 3