Όνειρον

Χριστούγεννα, η ομίχλη έχει ντύσει την πόλη παρέα με το κρύο. Τ’ αυτοκίνητα διακρίνονται στο δρόμο αμυδρά,…

You can't download this image